Moderne bibliotek

 • RFID-udlån

  På flere biblioteker, hvor RFID-løsninger er blevet implementeret, kan lånerne benytte materialer, som stilles til rådighed i form af såkaldt fri adgang.

 • RFID-aflevering

  Biblioteker kan vælge mellem en række løsninger, der muliggør automatisk aflevering af de udlånte materialer.

 • Sorteringsapparat til RFID afleveringsboks

  Systematisering af biblioteksmaterialer er en tidskrævende og omkostningstung proces, og i flere tilfælde medfører gennemførelsen af processen, at lånerne ikke kan få adgang til hele biblioteket el. i det mindste en del heraf.

 • Materialesikring

  Biblioteksmaterialer, som er tilgængelige for lånere i en såkaldt fri adgangszone, er udsat for tyveri.

 • Besøgsstatistik