ARiMR

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa na rynku poprzez stworzenie laboratorium, w którym opracowane będą nowe, innowacyjne i tańsze rozwiązania dla systemów bibliotecznych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013