Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1.1. rok 2019

 

                                                    

 

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Innowacyjna metoda budowy modułowych anten pasma UHF dla zastosowania w systemach identyfikacji radiowej wykorzystujących technologię RFID.”

 

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 19 grudnia 2017 r. podpisaliśmy umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizacje projektu nr POIR.01.01.01-00-0647/17-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  

 

Wartość Projektu: 1 470 073,17 PLN

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 124 645,11 PLN

 

Cel oraz planowane efekty projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej co najmniej w skali przedsiębiorstwa metody projektowania i wytwarzania, w technologii druku PCB, modułowych anten RFID UHF spełniających warunki normy ETSI EN 302 208 (2W ERP w paśmie od 865,6 MHz do 867,6 MHz). Metoda ta umożliwi wytwarzanie konkurencyjnych cenowo, mało i średnio nakładowych serii anten z różnych partii miedziowanych materiałów laminatowych PCB.