Udostępnienie infrastruktury pralni przemysłowej

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjna metoda budowy modułowych anten pasma UHF dla zastosowania w systemach identyfikacji radiowej wykorzystujących technologię RFID.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, firma ARFIDO Sp. z o.o., zwraca się z prośbą o oszacowanie zakupu następującej usługi:

  • Udostępnienie infrastruktury pralni przemysłowej do testów urządzeń końcowych RFID wyposażonych w testowe anteny modułowe RFID UHF w warunkach rzeczywistych.

  

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Udostępnienie infrastruktury pralni w celu przeprowadzenia testów w warunkach rzeczywistych następujących urządzeń końcowych RFID (wyposażonych w modułowe anteny RFID UHF):

 

- inteligentna półka desktop o wymiarach min. 40cmx60cm, zapewniającą umożliwiająca identyfikację hermetycznie zapakowanych do 50 sztuk czystej bielizny pościelowej,

- inteligentny regał magazynowy o wymiarach min. 100cmx50cmx50cm zawierający 32 półki umożliwiający inwentaryzację i lokalizację (z dokładnością do półki) hermetycznie zapakowanych czystych kompletów bielizny pościelowej.

 

- zamykaną komorę identyfikacyjną o wymiarach min 80cmx100cmx200cm zapewniającą identyfikację do 300 sztuk brudnej bielizny pościelowej (w tym szpitalnej – obarczonej ryzykiem występowania biohazardu) zapakowanej w wózki pralnicze. Identyfikacja obiektów w komorze nie będzie wymagała wypakowywania bielizny z wózków,

 

- tunel RFID z własnym taśmociągiem umożliwiający identyfikację do 30 sztuk brudnej bielizny pościelowej (w tym szpitalnej – obarczonej ryzykiem występowania biohazardu) zapakowanej w worki foliowe. Identyfikacja obiektów w komorze nie będzie wymagała wypakowywania bielizny z worków.

 

Pralnia powinna mieć wydajność min. 300t miesięcznie i wykorzystywać specjalistyczne urządzenia końcowe RFID oraz znaczniki pralnicze UHF, umożliwiając: identyfikację bielizny pościelowej (półka), inwentaryzację i lokalizację (z dokładnością do półki) bielizny pościelowej (regał), identyfikację do 300 sztuk bielizny pościelowej zapakowanej w wózki pralnicze (komora), identyfikację do 30 sztuk bielizny pościelowej zapakowanej w worki foliowe (tunel).

 

Zamawiający zakłada przeprowadzanie niezbędnych prac wyłącznie przy pomocy własnych pracowników. Ze względu na konieczność maksymalnego ograniczenia niekorzystnego wpływu pilotażu na bieżące funkcjonowanie pralni, Zamawiający zakłada etapowe prowadzenie prac integracyjnych i testów (dla kolejnych urządzeń końcowych).

 

Prosimy o wskazanie szacunkowej ceny netto zamówienia, a także podanie przewidywanego terminu realizacji zamówienia.