Wektorowy analizator obwodów

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjna metoda budowy modułowych anten pasma UHF dla zastosowania w systemach identyfikacji radiowej wykorzystujących technologię RFID.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, firma ARFIDO Sp. z o.o., zwraca się z prośbą o oszacowanie zakupu następujących elementów:

  • Wektorowy analizator obwodów.

  

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dwuportowy wektorowy analizator obwodów pracujący w zakresie częstotliwości od nie więcej niż 120 kHz do  nie mniej niż 2,5 GHz z dedykowaną aplikacją do analizy wyników pomiaru na komputer typu PC wraz z zestawem kalibracyjnym. Analizator współpracuje z komputerem typu PC i systemem operacyjnym typu Windows poprzez port o specyfikacji nie gorszej niż USB 3.0

 

W ramach realizacji zamówienia musi zostać zagwarantowana bezpłatnie dostawa wyżej wskazanych elementów.

 

Prosimy o wskazanie szacunkowej ceny netto zamówienia, a także podanie przewidywanego terminu realizacji zamówienia.