Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 działanie 1.2

 

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Opracowanie innowacyjnego, modułowego urządzenia do wydawania i odbioru kompletów ubrań szpitalnych na blokach operacyjnych”.

 

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 7 listopada 2019 r. podpisaliśmy umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu nr RPWP.01.02.00-30-009/19-00 dla Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” realizowanego w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.  

 

Wartość Projektu: 871 598 PLN

Dofinansowanie Projektu z UE: 650 266,40 PLN

 

Cel oraz planowane efekty projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie w toku prac badawczo-rozwojowych innowacyjnego urządzenia wyposażonego w moduły do wydawania i odbioru ubrań na szpitalnych salach operacyjnych. Docelowe urządzenie powinno charakteryzować się wykorzystaniem technologii RFID w częstotliwościach LF, HF i UHF, a przy tym bardzo wysoką użytecznością i niezawodnością. Ważne będą zapewnienie ciągłego i niezawodnego dostępu do kompletu ubrań operacyjnych, minimalizacja ilości zajmowanej przez system przestrzeni, a także zapewnienie możliwości dezynfekcji bez wpływu na działanie urządzenia.