GO_GLOBAL.PL NCBiR

Opracowanie strategii wejścia firmy ARFIDO na rynki docelowe

Projekt realizowany w ramach III edycji programu GO_GLOBAL.PL „Wsparcie polskich innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych na rynkach światowych” prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Umowa nr GO_GLOBAL.PL(3)-5323/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Kwota projektu: 235 280 zł

Kwota dofinansowania: 199 988 zł

1. Rozpoczęcie projektu

Umowa z NCBiR | 2 września 2014 roku

Miło jest nam poinformować, iż w dniu 21 sierpnia 2014 roku podpisaliśmy z umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizacje projektu realizowanego w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL Wsparcie polskich innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych na rynkach światowych pt. „Opracowanie strategii wejścia firmy ARFIDO na rynki docelowe” UMOWA Nr GO_GLOBAL.PL(3)-5323/2014 Na tej stronie będziemy publikować zapytania ofertowe dotyczące projektu. Zapraszamy podmioty zainteresowane współpracą z nami przy realizacji tego projektu do jej monitorowania w celu uzyskania więcej informacji. Osobą do kontaktu jest Zdzisław Stypiński, zdzislaw.stypinski@arfido.com, +48 606 325 971

2. Przygotowanie strategii

Zaproszenie do składania ofert | 21 sierpnia 2014 roku

Niniejszym zapraszamy do odpowiedzenia na nasze zapytanie ofertowe z dnia 21 sierpnia 2014 roku, które można pobrać tutaj. Oferty prosimy składać wypełniając formularz, którego szablon można pobrać tutaj.

Wyniki | 2 września 2014 roku

Niniejszym informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe przysłała firma Ominia Consulting Patryk Węgierkiewicz. Wszystkim firmom, które nadesłały ofertę bardzo dziękujemy.

3. Weryfikacja strategii

Zaproszenie do składania ofert | 21 sierpnia 2014 roku

Niniejszym zapraszamy do odpowiedzenia na nasze zapytanie ofertowe z dnia 21 sierpnia 2014 roku, które można pobrać tutaj. Oferty prosimy składać wypełniając formularz, którego szablon można pobrać tutaj.

Wyniki | 2 września 2014 roku

Niniejszym informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe przysłała firma Polonia Italia Consulting Aldona Jenerowicz. Wszystkim firmom, które nadesłały ofertę bardzo dziękujemy.

4. Wersje językowe strony internetowej firmy

Zaproszenie do składania ofert | 21 sierpnia 2014 roku

Niniejszym zapraszamy do odpowiedzenia na nasze zapytanie ofertowe z dnia 21 sierpnia 2014 roku, które można pobrać tutaj. Oferty prosimy składać wypełniając formularz, którego szablon można pobrać tutaj.

Wyniki | 2 września 2014 roku

Niniejszym informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe przysłała firma ELEMENT Jacek Kauch. Wszystkim firmom, które nadesłały ofertę bardzo dziękujemy.

5. Zakończenie projektu

31 stycznia 2015

Niniejszym informujemy, iż projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL Wsparcie polskich innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych na rynkach światowych pt. „Opracowanie strategii wejścia firmy ARFIDO na rynki docelowe” został zakończony. Bardzo dziękujemy podmiotom zaangażowanym w jego realizację oraz Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju za docenienie naszej pracy w Polsce oraz umożliwienie nam rozwoju na rynkach zagranicznych.


             

Stworzenie i weryfikacja strategii wejścia firmy Arfido na rynek duński, niemiecki oraz włoski

Projekt realizowany w ramach programu GO_GLOBAL.PL „Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm” prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Umowa nr GO_GLOBAL.PL(II)-0068/16 z dnia 04 października 2016 r.

Kwota projektu: 148 750,00 zł

Kwota dofinansowania: 124 993,63 zł

1. Rozpoczęcie projektu

Umowa z NCBiR | 04 października 2016 roku

Miło jest nam poinformować, iż w dniu 04 października 2016 roku podpisaliśmy z umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizacje projektu realizowanego w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL „Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm” pt. „Stworzenie i weryfikacja strategii wejścia firmy Arfido na rynek duński, niemiecki oraz włoski” UMOWA Nr GO_GLOBAL.PL(II)-0068/16 Na tej stronie będziemy publikować zapytania ofertowe dotyczące projektu. Zapraszamy podmioty zainteresowane współpracą z nami przy realizacji tego projektu do jej monitorowania w celu uzyskania więcej informacji. Osobą do kontaktu jest Zdzisław Stypiński, zdzislaw.stypinski@arfido.com, +48 606 325 971

2. Przygotowanie strategii

Zaproszenie do składania ofert | 09 grudnia 2016 roku

Niniejszym zapraszamy do odpowiedzenia na nasze zapytanie ofertowe z dnia 09 grudnia 2016 roku, które można pobrać tutaj. Oferty prosimy składać wypełniając formularz, którego szablon można pobrać tutaj.

Wyniki | 30 grudnia 2016 roku

Niniejszym informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe przysłała firma Polonia Italia Consulting Aldona Jenerowicz. Wszystkim firmom, które nadesłały ofertę bardzo dziękujemy.