GO_GLOBAL.PL NCBiR

Spracovanie stratégií vstupu firmy ARFIDO na cieľové trhy

Projekt realizovaný v rámci III. edície programu GO_GLOBAL.PL „Podpora poľských inovačných firiem komercializujúcich výsledky vedeckých výskumov alebo vývojových prác na svetových trhoch”, vedeného Národným centrom pre výskum a vývoj.

Zmluva č. GO_GLOBAL.PL(3)-5323/2014 z dňa 21. augusta 2014

Rozpočet projektu: 235 280 PLN

Výška dofinancovania: 199 988 PLN

1. Začiatok projektu

Zmluva s NCVaV | 2. septembra 2014

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že dňa 21. augusta 2014 sme podpísali zmluvu s Národným centrom pre výskum a rozvoj týkajúcu sa realizácie projektu v rámci zámeru GO_GLOBAL.PL Podpora poľských inovačných firiem komercializujúcich výsledky vedeckých výskumov alebo vývojových prác na svetových trhoch pod názvom „Spracovanie stratégií vstupu firmy ARFIDO na cieľové trhy” ZMLUVA Č. GO_GLOBAL.PL(3)-5323/2014. Na tejto stránke budeme publikovať informácie týkajúce sa projektu. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem o spoluprácu pri realizácii tohto projektu, aby ju sledovali za účelom získania väčšieho množstva informácií. Kontaktnou osobou je Zdzisław Stypiński, zdzislaw.stypinski@arfido.com, +48 606 325 971

2. Príprava stratégií

Výzva na predloženie ponúk | 21. augusta 2014

Týmto si Vás dovoľujem ponúknuť možnosť vyplnenie dotazníka k výzve z dňa 21. augusta 2014, ktorý si môžete stiahnuť tu. Ponuky prosím zasielajte prostredníctvom formulára, ktorého šablónu si môžete stiahnuť tu.

Výsledky | 2. septembra 2014

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že, najvýhodnejšiu ponuku zaslala firma Ominia Consulting Patryk Węgierkiewicz. Všetkým firmám, ktoré poslali ponuku ďakujeme.

3. Overenie stratégií

Zaproszenie do składania ofert | 21 sierpnia 2014 roku

Týmto si Vás dovoľujem ponúknuť možnosť vyplnenie dotazníka k výzve z dňa 21. augusta 2014, ktorý si môžete stiahnuť tu. Ponuky prosím zasielajte prostredníctvom formulára, ktorého šablónu si môžete stiahnuť tu.

Výsledky | 2. septembra 2014

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že najvýhodnejšiu ponuku zaslala firma Polonia Italia Consulting Aldona Jenerowicz. Všetkým firmám, ktoré poslali ponuku ďakujeme.

4. Jazykové verzie internetovej stránky firmy

Výzva na zaslanie ponúk | 21. augusta 2014

Týmto si Vás dovoľujem ponúknuť možnosť vyplnenie dotazníka k výzve z dňa 21. augusta 2014, ktorý si môžete stiahnuť tu. Ponuky prosím zasielajte prostredníctvom formulára, ktorého šablónu si môžete stiahnuť tu.

Výsledky | 2. septembra 2014

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že najvýhodnejšiu ponuku zaslala firma ELEMENT Jacek Kauch. Všetkým firmám, ktoré poslali ponuku ďakujeme.

5. Ukončenie projektu

31. januára 2015

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že projekt realizovaný v rámci programu GO_GLOBAL.PL Podpora poľských inovačných firiem komercializujúcich výsledky vedeckých výskumov alebo vývojových prác na svetových trhoch, pod názvom „Spracovanie stratégií vstupu firmy ARFIDO na cieľové trhy” bol ukončený. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na jeho realizácií a Národnému centru pre rozvoj a výskum za ocenenie našej práce v Poľsku a umožnenia rozvoja na zahraničných trhoch.