Vrátenie RFiD

Knižnice si môžu vybrať z veľkého množstva riešení, ktoré im umožnia automatické vrátenie vypožičaných kníh. Tradičné vrátenie knihy knihovníkovi je časovo náročné a nesie so sebou riziko, že bude potrebné čakať v rade na obsluhu. Je obmedzené aj pracovnými hodinami knižnice.

Arfido zavádza riešenia, ktoré skracujú čas určený na vrátenie publikácií na minimum, okrem toho umožňujú samoobslužné vrátenie kníh. Najjednoduchším riešením je bibliobox umiestnený vonku pred knižnicou, do ktorého môžete vrátiť knihu kedykoľvek. Po naplnení koša obsluha knižnice triedi vrátené položky a prijíma ich do systému. V knižniciach, v ktorých je dôležité, aby boli vrátené položky čo najrýchlejšie dostupné pre iných čitateľov, sa využíva mechanizmus na vhadzovanie kníh typu RFID. Zariadenie rozpoznáva vrátené pozície, prijme informácie do systému knižnice a následne ich umiestni do vozíka s pohyblivým dnom.

Využívaním technológií RFiD sa výrazne skracuje čas spojený s vrátením knihy do knižnice a vzniká aj oveľa menej chýb. Moderné riešenia umožňujú vracať knihy nepretržite 24 hodín denne, čo výrazne zrýchľuje obeh kníh a napomáha ich rýchlejšej dostupnosti pre čitateľov.

 

 • Mechanizmus navhadzovanie kníh RFiD

  V knižniciach, v ktorých je na efektívne fungovanie čas určený na požičiavanie a vrátenie kníh výrazne obmedzený, je veľmi obľúbený mechanizmus na vhadzovanie kníh RFID. Správne identifikované položky sa vypožičajú a informácie o nich sa pošlú do systému knižnice.

 • Bibliobox

  V mnohých knižniciach možno vrátiť vypožičané knihy kedykoľvek počas 24 hodín. Umožňuje to bibliobox umiestený pred budovou knižnice alebo vo vyhradenej miestnosti s voľným prístupom.

 • Mobilný regál

  Knihy vracané do knižnice sa môžu umiestniť na regáli, ktorý priebežne číta informácie z knižničných štítkov nalepených do kníh a aktualizuje ich status v systéme knižnice. 

 • Triedič k systému RFID

  V knižniciach, ktoré majú veľké množstvo čitateľov, sa vracanie publikácií môže stať vážnym organizačným problémom. Knihy nahromadené na jednom mieste sa musia ručne triediť, čo je časovo veľmi náročné.