Štatistiky návštevnosti

Dôležitým zdrojom informácií pre knižnice sú štatistiky návštevnosti, ktoré informujú o počte osôb, ktoré navštívili knižnicu v stanovenom časovom intervale. Umožňujú racionálne hospodáriť s pracovným časom knihovníka a hodnotiť efektívne využívanie zásob. Arfido integruje rôzne systémy počítania návštevnosti, ktoré fungujú ako samostatné zariadenia alebo zariadenia integrované s bezpečnostnými kamerami.

Inteligentné počítadlo osôb integrované bránami RFID

V knižniciach, v ktorých je dôležité získavanie informácií o počte návštevnosti a v ktorých má zároveň veľký význam estetika zavedených riešení, sa používajú počítadlá návštevnosti integrované s anténami proti krádeži RFID. Nevyžadujú ďalšie zariadenia ani vyhradený priestor. Údaje získané vďaka počítadlám v anténe sa sprístupňujú prostredníctvom pripojeného programu a umožňujú presnú analýzu návštevnosti knižnice a optimalizáciu pracovného času knihovníkov.

Počítadlo osôb s kamerou iR alebo bariérou iR

V knižniciach, v ktorých sa neplánuje zaviesť systém proti krádeži, alebo tam, kde už taký systémnainštalovali, sa používajú infračervené počítadlá osôb s bariérou alebo tepelnou kamerou.

Infračervená bariéra

V prípade riešenia založenom na infračervenej bariére sa návštevnosť počíta tak, že osoba, ktorá vchádza alebo vychádza z knižnice, pretína svetelný lúč. Prístroj je veľmi spoľahlivý, existuje len veľmi malá pravdepodobnosť chybného merania pri úzkych prechodoch.

K údajom získaným prostredníctvom oboch riešení sa pristupuje pomocou počítačovej siete – údaje možno poslať aj na uvedenú adresu elektronickej pošty alebo server FTP.

 

Tepelná kamera

V knižniciach so širokými prechodmi dosahuje oveľa lepšie výsledky pri počítaní klientov počítadlo návštevnosti s tepelnou kamerou. Kamera je umiestnená pod stropom, sleduje pohybujúce sa osoby v určenej oblasti a správne počíta prekročenia určenej hranice. Na toto riešenie počítania návštevnosti pomocou kamery sa nevzťahuje chyba merania súvisiaca s preťatím svetelného lúča niekoľkými osobami súčasne. Okrem toho kamera dokáže sledovať niekoľko objektov súčasne, preto je meranies jej pomocou veľmi dôkladné.

K údajom získaným prostredníctvom oboch riešení sa pristupuje pomocou počítačovej siete – údaje sa môžu poslať aj na uvedenú adresu elektronickej pošty alebo server FTP.