Vypožičiavanie RFID

V mnohých knižniciach, v ktorých sa zaviedli riešenia RFID, môžu čitatelia využívať knihy v rámci takzvaného voľného prístupu. Môžu si samostatne prehľadávať knižničné zásoby a vyberať položky, ktoré si chcú požičať. Samotný proces požičiavania kníh je veľmi jednoduchý a prijateľný pre knihovníkov a čitateľov. Vybrané položky si môžu požičať samostatne na pracovisku samoobslužného požičiavania alebo pomocou knihovníka.

Knižničný systém rozpoznáva užívateľa na základe osobnej knižničnej karty a knihy na základe informácií z knižničného štítka RFID. Následne priradí knihu k jej účtu. Vytlačenie potvrdenia uzatvára proces vypožičania.

Aj zdravotne postihnutí čitatelia môžu využívať samoobslužné vypožičiavanie, využívajúc miesto s výškovo nastaviteľným pultom a možnosťou zmeny režimu zobrazovania obrazovky.

 

 • Stanowisko kodowania etykiet RFID

  Pracovisko kódovania štítkov RFID

  Technológia RFID umožňuje veľmi rýchle zavádzanie nových publikácií do knižničného obehu. Zmeny sa do pamäti štítka zavádzajú takmer okamžite, čo veľmi urýchľuje proces vypožičiavania a vracania kníh.

 • Pracovisko knihovníka ‒ vypožičiavanie

  Nie všetky položky v knižnici si možno vypožičať domov. Tieto informácie sú zapísané na štítku RfiD, ktorý je nalepený v knihe.

 • Čítačka RFID

  Čítačka RFID umožňuje čítanie informácií uložených v pamäti štítka RFID a umožňuje súčasnú identifikáciu až 5 knižných položiek, čo vo výraznej miere urýchľuje proces požičiavania a vracania kníh.

 • Pracovisko samoobslužného vypožičiavania

  V knižnici s voľným prístupom čitateľ samostatne alebo pomocou knihovníka nachádza hľadanú knihu. Vybrané a vyhľadané položky si možno vypožičať samostatne prostredníctvom samoobslužného pracoviska ARFIDO, ktoré umožňuje vypožičanie niekoľkých zväzkov súčasne.