Ochrana knižného fondu

Knihy dostupné itateľom v takzvanej zóne voľného prístupu sú častým predmetom odcudzenia. Tento výnimočný priestor vytvorený špeciálne pre výhodu používateľov a možnosť prístupu ku knihám umožňuje samostatné vypožičanie a vrátenie publikácií. Zbierky sprístupnené takýmto spôsobom musia byť dobre zabezpečené proti neoprávnenému privlastneniu.

Knižnice, ktoré sprístupňujú svoje zbierky v rámci voľného prístupu, ich pred odcudzením chránia využívaním moderných systémov proti krádeži. Tie isté knižničné štítky RfiD, ktoré sú nalepené v knihách a v ktorých sa nachádzajú informácie o danej knižničnej položke, slúžia aj ako zabezpečenie pred krádežou. Keď sa kniha s aktívnym zabezpečením prenáša medzi anténami proti krádeži, spustí sa alarm, o čom je personál knižnice informovaný zvukovým a svetelným signálom. Systém proti krádeži informuje knihovníka aj o publikácii, ktorej zabezpečenie spustilo alarm. V prípade záujmu je možné využiť aj zablokovanie dverí. Rovnakým spôsobom fungujú aj bezpečnostné boxy ALPHA s nalepeným knižným štítkom RFID, na ktorých je možné prechovávať publikácie na CD, DVD alebo Blu-ray.

V ponuke Arfido sa nachádza aj zabezpečujúce zariadenie a štítky fungujúce na základe elektromagnetickej technológie (EM). Sú však oveľa menej efektívne ako bezdrôtové riešenia (RFID).

 • Antény proti krádeži

  Voľný prístup ku knihám si vyžaduje diskrétne zabezpečenie, ktoré umožní ich ochranu. Moderná architektúra dnešných knižníc, ale aj náročná štylizácia z minulých období si vyžadujú riešenia, ktoré sú vysoko efektívne a zároveň sa perfektne hodia do priestoru, nenarúšajúc jeho harmóniu a podčiarkujúc jeho výnimočnosť.

 • Knižničné štítky RFiD

  Knižničné štítky RFID slúžia nielen na uchovávanie informácií a publikácií, ale sú aj základným prvkom inteligentného systému zabezpečujúceho proti krádeži.

 • Bezpečnostné boxy ALPHA

  V mnohých knižniciach sa okrem kníh vypožičiavajú aj multimediálne dokumenty na CD alebo DVD. Tieto drobné predmety sa dajú ľahko ukryť a pokusy o ich odcudzenie sa veľmi ťažko odhaľujú.

 • Blokáda dverí

  Doplnením systému proti krádeži je elektromagnetické zablokovanie dverí. Táto činnosť nasleduje po odhalení pokusu o odcudzenie knihy chránenej prostredníctvom antén proti krádeži.