Antény proti krádeži

Voľný prístup ku knihám si vyžaduje diskrétne zabezpečenie, ktoré umožní ich ochranu. Moderná architektúra dnešných knižníc, ale aj náročná štylizácia z minulých období si vyžadujú riešenia, ktoré sú vysoko efektívne a zároveň sa perfektne hodia do priestoru, nenarúšajúc jeho harmóniu a podčiarkujúc jeho výnimočnosť.

Knihy s nalepenými knižničnými štítkami RFID chránia antény zabezpečujúce proti krádeži v okolí vstupu/výstupu. Tieto zariadenia odhaľujú pokusy neoprávneného odcudzenia zabezpečených kníh a v prípade odhalenia takého pokusu informujú ochranu zvukovým a svetelným signálom.

Antény proti krádeži ARFIDO sú vysokoefektívne vďaka využívaniu digitálnej techniky a algoritmom detekcie rušenia rádiových vĺn. Široké rozostavenie antén zabezpečuje čitateľom voľnosť pohybu v oboch smeroch. Antény zároveň diskrétne informujú potenciálnych zlodejovo zabezpečení.

V ponuke ARFIDO sa nachádzajú aj antény proti krádeži v elektromagnetickej technológii (EM) spolu s príslušnými bezpečnostnými štítkami.